Kurz 4: Merkaba - zlaté prstence

  • Čtvrtý kurz nabízí konečnou úpravu chyb a neharmonie ...
    ZLATÝM ŘEZEM ...

  • Vyvrcholením úprav organismu je udělat vše co nejdokonaleji. Matematickým vyjádřením úplné dokonalosti energetického pohybu je zlatý řez. Ten nejlépe vyjadřuje, že ve vesmíru se vše opakuje až k úplné dokonalosti.
  • Proto se na tomto kurzu věnuje proměnám přes zlatou osu a prstence rotační hodně času.
  • Rozpoutáme v sobě tornádo, které neumožňuje stagnaci žádné energetické částice.
  • Současně si je člověk schopen celý proces pohybu a klidu uvědomit.Každičká jednotlivá částečka se vědomě bude vrtět dle matematické rovnice zlatého řezu.
  • Naučit organismus něčemu, co už umía zná, není nic složitého. Je třeba se jen rozpomenout a probudit se ze snění.
AUTOMATICKÁ ROTACE ZLATÝCH PRSTENCŮ JOČER ... UPRAVUJE A LADÍ ROTUJÍCÍ ... TOKY ... CELÉHO ČLOVĚKA

K tomu, aby se vaše staré myšlení rozpadlo, potřebujete jet na SEBE ... LÉČENÍ ... s Jočerem

Termíny kurzů a přihlášení

Pokud chcete navštívit kurz sebeléčení a seznámit se se čtvrtým nástrojem sebeléčení blíže, můžete se podívat na aktuální termíny kurzů.


Města sebeléčení

Ve kterých městech se můžete setkat se Sebeléčením Jočer? Na stránkých www.sebeleceni.eu najdete podrobné informace o jednotlivých městech.