Blog sebeléčení Jočer

ŽENA? MUŽ?

26.09.2018

MUŽ A ŽENA ... V dávnověku vynalezli v Číně jing a jang. Ono je těžké něco vynalézat, když vše již vynalezl kosmos.

INTUICE NENÍ VLASTNOSTÍ MYSLI ... Oprostit se od mysli, znamená být intuitivní. A jak se mysli lze zbavit a nebýt logickým?

KDYŽ SE NĚKDO STANE ÚSPĚŠNÝM ČLOVĚKEM, jeho přáním jediným je i zemřít jako úspěšný!

"TĚLESNÉ SEBELÉČENÍ" uctíváme nejvíce, ale jakmile vstoupíme do SEBE ... samy otevřou se i dveře "DUŠEVNÍHO SEBELÉČENÍ".