Blog sebeléčení Jočer

HABAĎŮRA

28.01.2019

Světe div se, Ďábel a Bůh spolu v kostky u jednoho stolu hrají.

ŽENA? MUŽ?

26.09.2018

MUŽ A ŽENA ... V dávnověku vynalezli v Číně jing a jang. Ono je těžké něco vynalézat, když vše již vynalezl kosmos.

INTUICE NENÍ VLASTNOSTÍ MYSLI ... Oprostit se od mysli, znamená být intuitivní. A jak se mysli lze zbavit a nebýt logickým?

KDYŽ SE NĚKDO STANE ÚSPĚŠNÝM ČLOVĚKEM, jeho přáním jediným je i zemřít jako úspěšný!