VÁNOČNÍ PROUDĚNÍ ENERGIE TICHA A KLIDU ...

Energie v lidském organismu ustavičně proudí.
Musí, nic jiného jí nezbývá.
Je uvězněna mezi dvěma póly.

Jeden je znám jako mužský a ten druhý je zosobněn ženou.
A s nimi pohyb začíná i končí. Vzájemně se potřebují a jeden
bez druhého nemohou existovat. Nemohou se rozejít, ale
nemohou být mnohdy ani spolu. Proto se jen vzájemně více či
méně k sobě přibližují, anebo se od sebe vzdalují. Možná, že
se někdy i pronikají, ale rozhodně se nesmíchají.
A tak námi proudí teplý mužský a chladný ženský proud energie
stejným způsobem, jakým krouží ti dva bruslaři na obrázku.
Zaklesnuti do sebe nabírají rychlost téměř kosmickou, aby se
vzápětí oddělili a pak znovu přiblížili.
Mějme to na paměti vždy, když budeme po

svém lidském kluzišti těla prohánět
mužskou a ženskou energii.
Jsou v nás, jsou pospolu a ruku v ruce se
o naši existenci tvořivě starají.

Pomáhejme jim , dělejme s nimi něco vědomě ,
balancujme je v sobě, hýčkejme je a pak se nám odmění
klidem, zdravím a spokojeností.
Jočer