Dnes se dotkneme závažných onemocnění ...

DO 25. ROKU ŽIVOTA SI PORADIL ORGANISMUS BEZ NÁS ...

DO 25. ROKU ŽIVOTA SI PORADIL ORGANISMUS BEZ NÁS ...

V našem mladším věku prohřešky proti zdraví zdolával organismus mládím, vitalitou a silnou stabilitou programů upevňujících zdraví. Jakmile jsme překročili 25. rok života, situace se nečekaně otočila! Přibylo poruch! Občasné zdravotní potíže nás nemile překvapují! Uvědomujeme si, že něco je jinak. Zjišťujeme, že hranice sil našeho organismu existují. Jsou limity a přes ně už není možné jít. Tělo nás svou slabostí zastavuje. Kolabujeme pomalu, rychle, nápadně či záludně nečekaně. Stojíme před problémem! Naše síly nejsou nevyčerpatelné! Jak velice jsme se v duchu svého mládí mýlili.

PO 25. ROCE
ŽIVOTA JE TO JINAK ...

Existují možnosti jak organismu pomoci! Není jich tolik. Medicínskou pomoc léky ponechme pro tuto chvíli stranou. Zastavují nás výpadky sil a my máme před sebou úkol tento fakt přijmout a následně změnit. Co to v praxi znamená? Že si limity svých sil uvědomíme a nebudeme záměrně organismus týrat jejich překračováním.

Důležitým momentem je vědět, jak o SEBE pečovat správně a efektivně.

1. Začneme svými silami šetřit.

Výborný nápad, ale jsou určité funkce běžného každodenního provozu a některým se vyhnout nemůžeme. Potřebujeme proto motor, kterým bychom chybějící síly doplňovali. A generátorem sil jsou právě energetická sebeléčebná ladění.

2. Zařadíme do denního rozvrhu energetická sebeléčebná ladění.

Umí vyrovnat hladinu energie natolik dobře, že organismu sil přibude. Navíc se napětí úzkostí a stresu rozloží a nastane blahodárný stav, v němž dochází k SEBELÉČENÍ.

3. Zavedeme si pořádek ve svém životě a opustíme neužitečné zvyky, zlozvyky a návyky.

Považuji za velmi neuspokojivý návyk neustálý zvyk bojovat!
Bojováním dosahujeme potřebných výsledků. Spíše se domníváme, že k tomu dochází právě takto, ale ... zkusme to jinak. Ponechme realitě prostor, aby nám vypověděla, co má. Ona sama k nám promlouvá a my se k ní nějak stavíme. Dělejme to efektivně.

4. Znecitlivění a otupění nám v zavádění nových postupů budou jistě bránit.

Proto se na chvíli zamysleme, zda svou citlivost můžeme
zlepšit. Jen tak se totiž změna uskuteční trvale a správně.

5. Citlivost zvětšíme energetickým laděním každý den.

Fajn. Možná pomůže, nebudeme-li se přejídat. A také občas ustoupíme a nebudeme mít poslední slovo. Nezabojujeme za svou pravdu. Stane se něco? Zajímá někoho vaše pravda, váš názor? Ve světě, v němž na prvním místě každému jde o jeho blaho, to spíše napovídá o opaku. Zajímá každého, co říká on sám.

6. Citlivějšími budeme i v případě, když stádovité a rituálové myšlení odložíme.

Velmi dobrá rada, ale jak ji uskutečníme. Jednoduše si všímejme více svých reakcí na skutečnosti vašeho každodenního života. A neříkejme si, že reagujeme tak a tak, protože to jinak neumíme. Hm .... Dobrá výmluva.

7. Mysl, která říká, že to jinak neumí, je mysl již tupá a líná.

Tento článek a mnohé další najdete v dvoučísle časopisu Sebeléčení 7/8 2017.

Časopis je možné číst v elektronické podobě ve formě PDF, které vám přichází mailem, nebo v papírové podobě.

Jednotlivá čísla časopisu je možné zakoupit v e-shopu Sebeléčení na www.sanotéka.com