LETNÍ DVOJČÍSLO časopisu Sebeléčení 6/7 2019

Vyšlo nové číslo časopisu Sebeléčení s aktuálními informacemi na CELÉ LÉTO 2019.

CO JE OBSAHEM LETNÍHO DVOJČÍSLA?

Hopsa hejsa do humorného hávu a nevědomost, matka všech nemocí, neobstojí.

PROGRAM LEPŠÍHO ŽIVOTA

LIDSKÁ NÁTURA A VYJEVENOST ... str. 4 - 7

KAŽDÝ MÁME NĚJAKOU NÁTURU A NIC JINÉHO VLASTNĚ NEMÁME.
Tak proč se na ni ne-vědomě zlobit, když to samé můžeme dělat s plným vědomím, a někdy i s plným pupkem.


NE VÝCHOVA DĚTÍ A NE VÝCHOVA ČLOVĚKA
V ČECHÁCH S JOČEREM

STÁLE JENOM NĚCO ŘÍKÁME ... str. 8 - 9

NEBUDU VÁM ŘÍKAT, JAKÝMI MAJÍ VAŠE DĚTI BÝT NEBO NEBÝT, ale protože jsme každý jiný,
budou i děti nestejné.


ENERGOŠKOLA A ENERGOCVIČENÍ K SEBELÉČENÍ

TROCHA ENERGETICKÉ ANATOMIE NEZAŠKODÍ ... str. 10 - 13

"NEBÝT PUPKEM SVĚTA, ALE PUPEK MÍT, JE TŘEBA NEUSTÁLE NA PAMĚTI MÍT A ŽIVOT NEPROHLOUBAT, ALE ŽÍT." jocer

Pradávnými rytmy řídí se pupek stejnými, jako vesmír, matka příroda, ryby ve vodách, ptáci na nebesích, zvěř pozemská, kytka rozkvetlá, stromy nad krajinou se tyčící, tráva na lukách tančící ...


JINOTAJOVÉ ROZJÍMÁNÍ

Dovolte svému životu seznámit se s druhou stranou mince rozumu,
nevěřte tolik své logice ... str. 14 - 15

Odkloňte se od logického rozumu, zaviňte se oparem mystického vidění a slyšení, pokuste se odhalit to, co vám zprvu jasné a zřetelné příliš není. Ukáže se neviditelno a pohltí vaše logično.


ENERGOSKOP K SEBELÉČENÍ

Kosmologická doporučení v energoskopu a v jinotajích - str. 22 - 29

Doporučení uváděná v Energoskopu jsou ryze kosmologická doporučení. Nehovoříme zde o pojednáních, která vycházejí z astrologie. Vůbec ne.


TAO S JOČEREM

PROUD VĚDOMÍ je žárovkou ... - str. 30, 31
KOLO BĚH není běh vedle cyklistického kola. Všichni a všechno tančí podle stejné noty.
Nebylo to v plánu.

... časopis si můžete koupit v E-SHOPU na www.sanoteka.com

Po zakoupení vám přijde mailem odkaz ke stažení čísla do svého mobilu nebo počítače.