... UKONČETE HLEDÁNÍ ... DVEŘE SE ZAVÍRAJÍ ...

... článek z posledního čísla časopisu Sebeléčení ...


... MÁ CESTA "C" ...

V MĚSÍCI SRPNU A ZÁŘÍ BUDEME POTŘEBOVAT HODNĚ ENERGIE ... K PŘEKONÁNÍ RŮZNÝCH VLIVŮ...

Naučme se proto dívat jinak a dělat jinak.
Stále vás ještě baví pátrat po příčinách svých neúspěchů, osobních rozvratů, bolestivých utrpení a jiných zlořádů?
Jaké odpovědi nalézáte při svých výpravách za pravdou?
Jsou to odpovědi pravdivé, skutečné, nebo jsou složené z vašeho myšlení?

... UKONČETE HLEDÁNÍ ...
... DVEŘE SE ZAVÍRAJÍ ...

Tak nějak budeme nuceni přijmout za své, že hledáním odpovědí se sice naše mysl nabaží, ale jinak nám naše hledání nepomůže objevit vůbec nic nového.

Tvrzení: Kdo hledá, najde ... sice zní přesvědčivě, ale bohužel nás zavádí hlouběji do tmy.

Člověk, který hledá, na cestě "C" není.

Jočer