Časopis Sebeléčení - říjen 2016

Na této stránce si můžete prohlédnout a přečíst si články z jednoho ze starších čísel prožitkového
časopisu Sebeléčení - říjen 2016.

ČLOVĚK ... ZELENINA ... DÝNĚ ...
SEBELÉČENÍ S HLOUPÝM HONZOU ... ZELENINOU ...
A JEDINCEM PROBUZENÝM A NEPROBUZENÝM!

PROGRAM LEPŠÍHO ŽIVOTA ...
PRUŽNOSTÍ VYNIKEJ A OD MINULOSTI RYCHLÝM KROKEM K DNEŠKU SPĚJ.

UDRŽOVÁNÍ ... DODRŽOVÁNÍ ...
PŘEŽÍVÁNÍ ... TO NENÍ K ŽITÍ!!!

BUĎME OSAMĚLÍ ... proč pospícháme zabavit svou mysl, upadne-li do smutku či zádumčivosti?