ČLOVĚK, ZELENINA, DÝNĚ

ČLOVĚK ... ZELENINA ... DÝNĚ ... SEBELÉČENÍ S HLOUPÝM HONZOU ... ZELENINOU ... A JEDINCEM PROBUZENÝM A NEPROBUZENÝM!


Jedinec, Honza, čelí skutečnostem života svou polohou, pozicí, postojem ... ví, jak se postavit životu, když je zalezlý ve své ulitě ... VEGETAČNÍ OBDOBÍ ZA PECÍ NEBO NA PECI ...
Pec je jistotou ... pevné ... fixní ... místo.

Pocit, který se za pecí nebo na peci dostavuje?
Bezpečí, zázemí, nebýt v ohrožení. Jen přežít ... ustrašenost není na překážku ... důležité je přežít ...Honza neví ... jak se postavit skutečnosti ... životu ... na jiném místě ... proto se nehodlá vzdálit ze svého brlohu ... nevzdá se jen tak svého způsobu ... jak žít ... jak přežít.
Rovněž tak číní jedinec.

Lidé, kteří jenom přežívají a neřídí sami SEBE ... jsou VEGETABLE ... jsou zeleninami ... rozdílnými ... přežívajícími zeleninami!

Jedinec, člověk, rovněž čelí skutečnému životu neochotou opusit své ...zůstává ... tam kde je doma ... kde je v bezpečí ...
Nevstupuje rád do nejistoty ... jen nerad se vzdává svých jistot ... jen vidina lepšího života ho k tomu někdy donutí ... aby se dobrovolně vzdal svého ... jistého ... a pustil se do hazardu ... do hledání něčeho nového ... nejistého ... nezaručeného!

Jedinec, člověk, čelí skutečnosti obdobně jako zelenina.
Vegetačními obdobími ... které dodržuje ... důsledně ... rituálově. Přijímá potravu ... dýchá ... vyměšuje ... jednoduše vegetuje! Zachovává základní funkce ... to mu stačí ke spokojenému životu naplněného utrpením ... bolestí ... starostmi ... radostmi! I jedinec ... vegetable ...

Probuď se, člověče, jedinče ... začni se hýbat ... jdi z pece dolů ... jdi do světa ... jdi jen tak nalehko!
Zkušenosti a všechno bohatství zanechej za pecí ... na lehko jdi ... užívej si ... nezatížené mysli ... jen jdi!

Jedinče, člověče, uvědom si své prostředí ... kdo jsi ... kde jsi ... jak hluboko jsi zalezlý do tupého přijímání života ... naučeného způsobu!
Umíš se podívat na sebe z jiného úhlu? Kam si myslíš, že se ženeš?
STEREOTYP ... JE PŘEŽÍVÁNÍ ... ŽIVOŘENÍ ...

I jedinec ... vegetable ... se může probudit ... ze svého jistého ... ze spánku ... až uslyší volání ... až přijde jeho čas. Už! Už! Už ... je čas!

Probuď se, člověče, jedinče...