Sebeléčebné JINOTAJE

Jinotaje jsou informace přenesené z neviditelného světa do všedního života. Jejich znění či podoba vypovídá o tom, co by se mělo odehrávat v realitě života. Zprostředkování provádí Jočer, specialista na podprahové vnímání.
K čemu slouží? Pomáhají nezasvěceným odhalit, co je čeká, slouží k procvičování intuice, udržují člověka v bdělé pozornosti, mají sebeléčebné účinky, rozvíjejí člověka duchovně ...

JINOTAJ NA MĚSÍC PROSINEC - pro KOZOROHY


Na lehkou vlnu se položíš, když všechnu kritiku
a ukřivděnost odložíš. Je čas projít zrcadlem štěstí
i radosti, ale jen když nekrmíš smutky a pohodlnosti. Ovocem je lehkost.

CELÉ ZNĚNÍ JINOTAJŮ PRO VŠECHNA ZNAMENÍ NAJDETE V
TOMTO ČASOPISE SEBELÉČENÍ

CO TO JSOU JINOTAJE A CO S NIMI

Teď vás trochu vyzkouším ...

Jestlipak víte, co je to JOČERŮV JINOTAJ? 

... No jasně, že nevíte ...

Od Jočera dostanete pár slov ... vět ... souvětí ... prostě JINOTAJ. Co se má s takovým jinotajem při ROZKLIČOVÁNÍ dělat, vám napíšu! ... Je to JEDNODUCHÉ sdělení: NEPŘEKÁŽET tomu SLOVU nebo SLOVNÍMU SPOJENÍ, eventuálně VĚTÁM či SOUVĚTÍ!!!

A co to znamená v PRAXI?

Sedněte si s tužkou v ruce a papírem a chce to pouze nechat MYŠLENKÁM VOLNÝ PRŮBĚH ... a BEZ CENZURY zapisovat ÚPLNĚ VŠECHNO, co nás napadne! ... "smysl, nesmysl", spisovné slovo, vulgarismus, popis určité životní události, pocity, zvukové "výlevy" - zkrátka VŠE "bez ladu a skladu".

Že toto vám až zas tak JEDNODUCHÉ nepřipadá??

No ANO ... napřed mi naskočilo: "To tam napsat nemůžu, ... a toto už vůbec neee ..."... JENŽE! ... když VŠECHNO, TAK VŠECHNO! ... a pak už to JEDNODUCHÉ JE! ...

A teď zpátky k mému OSOBNÍMU jinotaji! ... "Fásla" jsem jednoslovný jinotaj "KOZA" ...

A to si pište za uši, že už vím, o čem mluvím!

To vám byl "SLOVOPÁD"! - Popsala jsem čtyři listy ... málem jsem "zavařila" propisku (i mozek), jelikož se ta slova řinula, kdo ví odkud ... že to nemělo po přečtení "hlavu ani patu" - je vám, doufám, JASNÉ ... jenže po DOPSÁNÍ se dělo toto (pro mě to bylo napřed něco jako "NADPŘIROZENO") ...

A k čemu jsou dobré?

... CÍTILA jsem se fajn - byla jsem uvolněná, pocitově lehčí, klidnější ... (Později jsem se od Jočera dozvěděla, že mi to mělo pomoci "k PRUŽNOSTI a UVOLNĚNÍ od stresu, k větší FLEXIBILITĚ organismu.)

Měla jsem z toho hned DVOJÍ RADOST ...

- jednak: že jsem se FAKTICKY cítila psychicky i fyzicky lépe a lehčeji ...

- a druhak: že jsem tu PODSTATU jinotaje uchopila ve SHODĚ s JOČEROVÝM PODPRAHOVÝM ZADÁNÍM ...

DOPORUČUJI KAŽDÉMU:

VYZKOUŠEJTE si to KAŽDÝ SÁM na SOBĚ ... každý na své "vlastní kůži" ...

Na akcích Sebeléčení ... JOČER rozdává osobní BIORYTMY nebo JINOTAJE ... a že se prý při práci s nimi dějou DIVY ...

... takže teď vynechám slůvko PRÝ, protože mám VLASTNÍ ZÁŽITKY s OSOBNÍM jinotajem ...

P.

Malou nápovědu a "odtajnění" jinotaje pro střelce najdete
v nejbližších dnech zde na tomto místě.

Do té doby vás čeká vzít si tužku a sami zapojit intuici ...CELÉ ZNĚNÍ JINOTAJŮ PRO VŠECHNA ZNAMENÍ NAJDETE V TOMTO ČASOPISE SEBELÉČENÍ

Napište si o svůj OSOBNÍ JINOTAJ od Jočera