Ohlédnutí za Jočerovou boudou            10. - 14. 7. 2019

DRAZÍ PŘÁTELÉ ... OBJEVOVATELÉ VLASTNÍCH ŽIVOTŮ ... děkuji vám za aktivní prožívání, za objevování na sobě ... a za spoustu zábavy ... Jočer

Sebeléčení na červencové cestě:

Na cestě jsme se potkávali ... uprostřed ... nalevo ... napravo ... s Jočerem

Intuice v praxi ... znamená Jočerem určená osobní karta na pobyt i s výkladem ...

...a stáli jsme ve frontě, aby nám fyzioterapeut Pavla řekla, jak dobře či špatně sedíme ...

A jedeme dál ...

Jočer má jeden objev: pokud něco prožijete na vlastní kůži, už to nezapomenete ...

Pohyb, radost, sranda, tanec ... může něco více pomáhat?

Ukázkou bojových umění se Jočer naučil, co dělat ... když neodpovídáte správně ... nebo když nemluvíte vůbec ...