časopis DIALOG 5/2020


Prožitkový časopis Sebeléčení DIALOG na měsíc KVĚTEN 2020 je připraven pro vás na 40 stranách:


Co najdete v obsahu?

Dialog je věčný

Když tak hovoříme o dialogu, tak mě napadá, že k dialogu patří jedna veledůležitá věc... str. 2

Dialog s jógou

Jsou spolujezdci - tělo a mysl. Nelze je od sebe oddělit v dobrém ani ve zlém... str. 4

Dialog s tancem

Cožpak může mysl odolat radostně se vznášejícímu se tělu? ... str. 6

Dialog ženy s mužem

Na straně ženy i muže jsou biologické potřeby... str. 8

Dialog nitra a povrchu

POZNALI JSTE... hloubku opuštěnosti, osamocení, tmy, vlhka? ... str. 10

Dialog s časem

Tedy... v časech již dávno minulých... s Blbounem nejapným... str. 12

Jočerova odpovědna

Dámy a pánové... copak se vám stalo? Snad bych to měl vědět a znát odpověď i já... str. 14

Nevýchova dětí

V Čechách s Jočerem o dětech v existenci bytí... str. 16

Nevýchova člověka

V Čechách s Jočerem o jsoucnu a pohádkách... str. 18

Energoškola

Poznali jste, že... dilaog o srandě vede k nemyšlení? Tak ať nám přijde něco k smíchu... str. 20

Energocvičení

Dialog s kořenem jazyka - první i druhá část... str. 22

Jinotaje a energoskop

Jasnovidné kosmické informace odečtené Jočerem na stranách 24 - 35

Tao s Jočerem

Subjektivní jeden pohled jednoho člověka... str. 36

Toto číslo časopisu DIALOG ... můžete koupit v elektronické podobě v E-SHOPU na www.sanoteka.com

Po zakoupení vám přijde mailem odkaz ke stažení čísla do svého mobilu nebo počítače.