INTUICE A PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK

08.03.2018

INTUICE NENÍ VLASTNOSTÍ MYSLI ... Oprostit se od mysli, znamená být intuitivní. A jak se mysli lze zbavit a nebýt logickým?

Oprostit se od minulosti a budoucnosti!

A jak se od minulosti a budoucnosti oprostit?
Žít přítomným okamžikem.

Být intuitivním, znamená, že je třeba žít v přítomnosti!
Nezabíjí vás stáří, zabíjí vás tíha vědomostí!

A to tedy znamená co?

Že existence má ještě jiný způsob vědění v rukávu o který je ochotná se podělit.

Stejně tak jsem i já připraven podělit se svámi o vědění načerpaná intuitivně, podprahově či šestým smyslem?

Jočer intuitivní ...