KONÁNÍ ČLOVĚKA ... JEDINCE

16.05.2018

Myslíte si, že to - co žijete - a jak - je správné?

Myslíte si, že to - co žijete - a jak - je správné?

Domníváte se, že to - co každý den prožíváte - je špatné?


Nejste už staří na takové myšlenky a hodnotící úvahy?
Není čas nahlédnout pod pokličku a vidět jiný fakt?
Třeba ten, že smysl vašich skutků a činů, práce a dovedností vám a vaší mysli zůstává utajen!
Nemůže být vaší hodnotící myslí odhalen.


V určitém okamžiku bylo dobré, co se vám přihodilo, ale za několik dnů to samé se vám již nelíbí. A vy se jen domýšlíte, v rámci svých osobních priorit, jak moc je daný moment pro váš život osvobozující nebo svazující.


Jste překvapeni? Zaskočeni?


Domnívali jste se, že vaše práce má velkou hodnotu?
Obětovali jste jí celý život?
Hodláte věřit v jedinečnost svého konání a úmyslů?
Žijete v přesvědčení, že máte uchopenou pravdu a že víte?
Pak vás musím zklamat.
Heroické výkony nemají na vesmír patřičné účinky.
Nebo snad vidíte důsledky svého konání až do samotného konce vesmíru?
Vždy existuje příliš mnoho variant, jak si vše vyložit.
A navíc můžete časem i stokrát svůj úhel pohledu ještě změnit a vidět to samé jinak!


  • Ten, kdo si myslí, že jeho cesta je správná a že koná dobro, možná bude rozčarován, až svůj omyl zjistí.


  • Naopak ten, který se domnívá, že jeho skutky si zaslouží odsouzení, bude možná překvapen a zaskočen pochvalným hodnocením vesmíru.


KDO VÍ?