ŽENA? MUŽ?

26.09.2018

MUŽ A ŽENA ... V dávnověku vynalezli v Číně jing a jang. Ono je těžké něco vynalézat, když vše již vynalezl kosmos.

Spíše jde o nalézání. Tak byla nalezena dvojčata jing a jang.
A ta dohromady tvoří kruh. Není mezi nimi žádná dělicí čára.

Můžete říct, kde končí jedno a začíná druhé?

A tak jsou chvíle, kdy sice jste mužem, ale současně i křehkou ženou.
A jsou jiné chvíle, v nichž ženy se stávají muži.

Ve chvílích jako jsou tyto, kdy muž je ženou a žena mužem, se začínáte bát.
Bojíte se, že jako muži selháváte a stáváte se zženštilými.
A vám ženám dochází, že zrazujete ženský svět.
Vytváříte si ochrnutí na půl těla.

A tak si pamatujte, jste obojí.

Můžete se jako ženy scházet v nějakém spolku, ale i tam jsou s vámi muži.
Mužské spolky jsou rovněž prosyceny ženskou polovinou.

Muži bez žen nemohou existovat. Zrovna tak ženy bez mužů.
Pokud byste obě části své existence přijímali, byli byste uvolnění.
Vaše napětí by zmizelo.

Nebylo by zapotřebí sebeléčení ani servisu automatického okruhu, vaše rovnováha mezi energetickým dvojčaty by byla!

Avšak jen stěží naleznete člověka, muže či ženu, který by sebeléčebné narovnání nepotřeboval. Stačí, když přestanete svou roztříštěnost podporovat.

Vnitřní energetické cvičení s okruhem je tu! Má vše co potřebujete, abyste z extrémně krajní polohy přešli opět na svůj střed.

Praktikujte, zkoušejte, jen proboha nepřemýšlejte. Vyrovnávejte každý den svou vnitřní nerovnováhu ženské a mužské energie. CD s okruhem i kniha tu jsou pro vás a pomohou vám.

Jočer

Více informací o knize a CD naleznete třeba zde:

Kniha Sebeléčení vlastní energií

CD pomáhající vyrovnat jing a jang polarity člověka