Minikurzy Sebeléčení Jočer

Minikurzy jsou čtyřhodinová cvičební setkání, které probíhají pravidelně jednou za měsíc, a navštívit je můžete v různých městech.

JOČER O MINIKURZECH ...

Minikurzy s Jočerem ruší automatismus zvyků. Učí vás, jak žít v humoru, klidu, vášni, optimismu, smutku, zlobě, hněvu ... učí vás ... nic nezavrhovat a nic nepřijímat.

WEJ-ČE ... Je cesta obyčejného člověka, který si má uvědomit svou neobyčejnost. Je to těžké, vím, ze všech stran zaznívá: "Zdokonaluj se, vylepšuj se, kontroluj se, ovládej se!"

Jočer říká, nedělej to, vždyť se z toho zblázníš ... už jsi dokonalý ... objev to! Objev tu svou dokonalost, která čeká na své objevení.

Existují 2 typy minikurzů

Minikurzy jsou čtyřhodinová cvičební setkání, které probíhají pravidelně jednou za měsíc, a navštívit je můžete v různých městech. Ve Zlíně a v Praze začal speciální cyklus minikurzů, na kterých se můžete seznámit se čtyřmi základními kurzy Jočer sebeléčení.

V Brně, Opavě, Bratislavě a Olomouci probíhají minikurzy - ENERGETICKÝ ČLOVĚK V NÁS.

Stačí se jen uvolnit.
Ale uvidíte sami, že stále častěji budete ochotni a schopni konat uvolněněji. A nezlobte se na sebe, pokud vám to nepůjde. Opět byste jen posilovali svou napjatost. Potřebujeme i v činnostech používat uvolněnost. Nejen napětí.

MINIKURZY - ENERGETICKÝ ČLOVĚK V NÁS:

Každý, kdo začal se SEBE...LÉČENÍM a chce vzít své zdraví - fyzické i duševní - doopravdy do svých rukou, tak může navštívit tyto MINI kurzy. Setkávají se na nich "staří ostřílení kozáci" stejně jako ti, kdo se sebeléčením začínají. A všem toto vzájemné jednoměsíční cvičení pomáhá. Tím, že cvičení jsou daleko silnější, nabízejí rychlejší postupy dostat se tam, kam bychom se doma dostávali za mnohem delší čas. Kdo chce tedy zažít energetická cvičení v intenzivní podobě, v kolektivu, tak má příležitost si vyzkoušet, co cvičení s Jočerem umí.

MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ LIDSKÉHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU V SOULADU S POKYNY VÝROBCE. Bez starostí...

Cílem...

Cílem těchto minikurzu je nahromaděné vědomosti a praktická cvičení z předchozích kurzů utřídit, seřadit a procvičit.

Umění žít znamená udržovat energetickou rovnováhu. A udržovat rovnováhu znamená zapnout svou lidskou energetickou podstatu, svého vlastního ENERGONA. Jen zapnout ho nestačí, je nutné ho ještě i trénovat. Dopolední, odpolední a snad i podvečerní trénování vašich energetických kanálů, z vás udělá ENERGETICKÉHO ,,SILÁKA''.


Úkolem...

Úkolem minikurzu Sebeléčení - Energetický člověk v nás je:
- odstranit chybné návyky při individuálních cvičeních
- dosáhnout maxima účinnosti z jednotlivých cvičení
- zvýšit celkovou odolnost organismu
- prohloubit a propojit teoretické a praktické znalosti v oblasti bioenergetiky člověka energeticky
- vybudit životní sílu na vyšší stupeň intenzity prakticky
- propojit různá dílčí cvičení do větších celků, a tím zkrátit potřebný čas k regeneraci a relaxaci 
  organismu
- správně sestavit energetický tréninkový plán na každý den
- předat vám praktické zkušenosti a úspěchy od jiných

Jak se píše v úvodu - minikurzy jsou čtyřhodinová setkání. Ano, to jsou.


Jak MINIKURZY probíhají?

Na každém minikurzu Jočer zvolí druh cvičení: někdy se opakuje BIORYTMUS UVOLNĚNÍ, jindy se zase intenzivně věnujeme například POZICI KLIDU. Ale vždy a bez kompromisů pokaždé pracujeme s AUTOMATICKÝM OKRUHEM, jako základním kamenem uzdravování a sebeléčení.

O přestávkách obklopují kurzisté Jočera a živě s ním rokují ... a nebo zrovna tak živě si povídají v hloučcích - zkrátka žádné "mrtvo" tu nenajdete. Dále se pokračuje v energetickém cvičení i trpělivém lektorově vysvětlování a odpovídání na dotazy. A že jsou to odpovědi z různých oblastí našeho života ... od vzniku vesmíru, přes různá energetická doporučení dle znamení zvěrokruhu ... až po sebeléčebný jídelníček nebo doporučení šitá na míru.

A to souvisí s domácímy úkoly: na každém minikurzu v závěru setkání Jočer zhodnotí osobní JINOTAJ nebo BIORYTMUS šitý na míru. Tyto biorytmy rozdává na procvičení domů ... Při jejich rozkličování se prý dějou divy ... tvrdí to ti "sebeléčebníci", kteří za Jožkou chodí a jezdí už déle ...

Termíny minikurzů a přihlášení

Pokud chcete navštívit minikurz sebeléčení, můžete se podívat na aktuální termíny těchto minikurzů. Najdete je na stránkách www.sebeleceni.eu