Postupy při diagnostikování - Sebeléčení Jočer

POSTUPY PŘI DIAGNOSTIKOVÁNÍ

Hlavním nástrojem pro vývoj, odhalení a předvídání nemocí je mi pránické vidění energetických rytmů, které vždy porovnám s originálem dotyčného člověka, který je neporušen a nezasažen žádnou takovou nerovnováhou. Vážná odchylka se ukáže jako nesoulad některé části tělesného či energetického spektra. Energetické chování organismu je možné posoudit, vyhodnotit a vzápětí hned vyladit s odbornou dopomocí.

Současně vždy používám několik diagnostických metod, abych si zajistil příznivou a objektivní informaci za daného stavu nejvíce pravděpodobnou.

Užívám přímé podprahové vidění očima, automatické písmo, automatickou kresbu a případně kontaktní technicko-energetické načítání poruch tělesného a energetického charakteru.

Určení případných neduhů, chorob či nerovnováhy jsou v prvé řadě na mně, teprve následně se vyjadřují ti, kterých se diagnostika týká. Porovnáním a doladěním některých informací vytvoříme ucelený a pravdivý obraz organismu, s nímž už dále mohu pracovat jako se seriozním stavebním prvkem pro určení způsobu nápravy. Jedinými mými nástroji jsou mé vlastní smyslové orgány vycvičené k podprahové citlivosti a rychlému i přesnému vnímání.

Upevnil jsem nejprve své zdraví a rozvinul mimořádné schopnosti energetickými cvičením s automatickým okruhem Sebeléčení a jinými energetickými smyčkami a okruhy. Položil jsem si pevné základy do budoucnosti, aniž bych riskoval svůj život a zdraví.

Umění diagnostiky mi stále připomíná, že jedině porozuměním významu lidského života je možné odhalit to, co je ukryto za oponou fyzikálně nám známého světa a vesmíru. Výjimečnost takovéto diagnostiky je v umění rozpoznat nesrovnalosti, které prozradí tělesné a energetické změny ještě dříve, než se rozvinou a hmotně projeví do velmi závažného stádia. Je možné vidět rozvíjející se rakovinu, utlačující žlučníkové kameny, rostoucí cholesterol a vysoký tlak ještě dříve, než se projeví medicínskými příznaky a nebo než začnou trápit člověka bolestí.

Postupuji tímto způsobem a v tomto pořadí:


1. Podprahově, intuitivně, bez nástrojů provedu energetický hloubkový rozbor.

2. Automatickým písmem si ověřím, zda jsem vyčetl pokud možno ty správné informace

a že jsem jim také dobře porozuměl.

3. Automatickou kresbou celou analýzu zopakuji stručnými náčrty.

4. Podprahově si načtu aurické vyzařování a hodnotím pulzaci organismu.

5. Zjištěné informace postupně předávám dotyčnému mluveným slovem.

6. Vyslechnu si doplňující a rozšiřující informace.

7. Doporučím terapie nebo je sám do určité fáze provádím.

U diagnostikovaných osob dále sleduji ...

- jaké je jejich duševní rozpoložení

- vlastnosti a jejich možné změny

- nerovnovážné stavy a současné potíže v oblastech životních

... a doporučuji

- jakých změn je třeba, aby se dosáhlo obratu v osobní životě, zdravotním stavu
a energetickém chování organismu

- jak si pomoci k programu lepšího života

- jaké další inspirativní informace jsou potřebné k povzbuzení

Všechny informace jsou předkládány s nadějí, že pomohou každému jedinci proniknout hlouběji do metody Sebeléčení a bude se sám o sebe starat lépe a zodpovědněji. Do této kategorie diagnostiky patří i praktická výuka metodou Sebeléčení Jočer, která má ve svém základním programu automatický okruh Sebeléčení. Pro dobrou koordinaci celého organismu jsem připravil sestavu energetických cvičení pro tělo i mozek pod mým odborným vedením.

Jak je z uvedeného výčtu zřejmé, není nemožné odhalit i skryté a doporučit nápravu je
v podstatě v každém případě možné.

Jočer