PROGRAM LEPŠÍHO ŽIVOTA

PRUŽNOSTÍ VYNIKEJ A OD MINULOSTI RYCHLÝM KROKEM K DNEŠKU SPĚJ.

Trávíš čas v okouzlení východních umění? Podrobuješ se jim zcela, bezvýhradně je uplatňuješ? Pak si uvědom, že mrháš svým drahocenným časem.

ŽIJEŠ MINULOSTÍ? TA OVŠEM VELKÝM POHŘEBIŠTĚM PRO TEBE MŮŽE BÝT, POKUD SVŮJ ZRAK NECHÁŠ STAROBYLOSTÍ OŠÁLIT.

DOBA KAMENNÁ SICE JIŽ POMINULA, ALE LIDSKÁ SRDCE I MYSL DRŽÍ JI VE SVÉM ZAJETÍ PO CELÁ TISÍCILETÍ. TI, KTEŘÍ ŽILI PŘED NÁMI, NÁM NĚCO ZANECHALI - ZVYKY, ZKUŠENOSTI, POSTOJE, NÁZORY ... ALE NEDOVOLME SAMI SOBĚ, ABYCHOM V NICH ZKAMENĚLI!

Současní učitelé, guruové, vůdci, kterým je zatěžko opustit minulost svých předků a ve výuce tradiční pokračují, v minulosti svou mysl a srdce udržují.
Můžeme poděkovat za to, co již udělalo svoji práci, splnilo své zadání.
Náš čas je jinou dobou určen, jinými přístupy je třeba se zabývat a dnes poplatným způsobem se nadále rozvíjet.

Pravda není čínskou, indickou, židovskou, náboženskou, politickou ...

Pravda zdeformovaná tvrdostí disciplíny a kázní již není tou samou pravdou. Je pokřivena tvrdými cvičeními a odříkáním.
Mysl hledající únik v koncentraci a cílevědomosti nemůže vidět Pravdu - skutečnost - realitu!
Askeze ani samotná meditace nejsou konečnými cíli ... lidstva ...!

NA CESTĚ SEBELÉČENÍ JE TŘEBA MÍT NA PAMĚTI SEBE ... POZNÁVÁNÍ ... JAKO PROCES, KTERÝ JE I CESTOU.

JAK SNADNOU KOŘISTÍ JSOU TVÉ SMYSLY, OČI, UŠI, JAZYK, NOS A HMAT?
SNADNO SEDÁŠ NA LEP?

PROČ JSI SE JEŠTĚ NEPROBUDIL?