Redakce časopisu Sebeléčení

REDAKCE časopisu SEBELÉČENÍ Jočer

Netradiční formy sebevzdělávání a sebeléčení

Vydává:
Sanotéka s.r.o.

Mostecká 273/21, 110 00 Praha 1  IČ: 24221082

Šéfredaktor: Josef Červienka

Adresa redakce:
Sanotéka s.r.o., Husitská 1762/8a, Brno - Královo Pole
Manažer redakce:
Markéta Červienková
Grafický design:
Hana Dudová

Vychází každý měsíc

Registrační číslo: MK ČR E 21451
E-mail pro inzerenty:
inzerce@sebeleceni.com

www.sebeleceni.eu, www.sebeleceni.com, www.sanoteka.cz

E-mail pro čtenáře, autory a předplatitele: casopis@sebeleceni.com