UDRŽOVÁNÍ, DODRŽOVÁNÍ

UDRŽOVÁNÍ ... DODRŽOVÁNÍ ... PŘEŽÍVÁNÍ ... TO NENÍ K ŽITÍ!!!

BUĎME OSAMĚLÍ ... proč pospícháme zabavit svou mysl, upadne-li do smutku či zádumčivosti?
KDYŽ NEMÁME NIKOHO, ZA KÝM BYCHOM ŠLI ... cítíme se osamělými. Proto se držíme určitých pravidel, proto bojujeme a říkáme tomu "ŽIVOT"?

PŘEBÍRÁME VZORY, MODELY, IDEJE ... dodržujeme směrnice jak žít, jak se dívat, jak
a kdy mluvit, kde nemluvit vůbec ... ŽIJEME TÍM, ŽE DODRŽUJEME ... ZAPOMÍNÁME SI VŠÍMAT SKUTEČNÝCH KRÁS ... SHLEDÁVÁME KRÁSU JEN V: DODRŽOVÁNÍ ...

"A KDO NEDODRŽUJE ... NENÍ NÁŠ ..." - ŘÍKÁ STÁDO.

DODRŽOVÁNÍ JSME POVÝŠILI NA SMYSL ŽIVOTA ... FUJ TAJBL ... omluvte, prosím, mou lehkou nechuť k tupému stádovitému dodržování ...!

... ALE DODRŽOVÁNÍ NĚČEHO VYŽADUJE VYSVĚTLOVÁNÍ ... a tak si necháváme vysvětlovat od ostatních. Vtlačeni do úzkého ohradníku zkušeností stáda, jsme nuceni si nechat vysvětlovat proč ... se máme chovat a říkat a myslet právě tak a ne jinak ...!
ZA DODRŽOVÁNÍ OČEKÁVÁME ODMĚNU ... ALE TA NEPŘICHÁZÍ ... ÚLEVU JSME POŽADOVALI...

DODRŽOVÁNÍ JE MNOHORKÁT PŘEDŽVÝKANÁ A PŘEŽVÝKANÁ REALITA

ALE TO CO DOSTÁVÁME ... JEN NA CHVÍLI POMŮŽE ... PAK OPĚT SPLÍN A STRACH NAŠE SRDCE A MYSL ZCELA OCHROMÍ ... ÚZKOSTÍ SE DUSÍME ... HYSTERIE SI NOŽE O NAŠE NERVY JIŽ DELŠÍ ČAS BROUSÍ ... PROTO SE NEZDRAVĚ CÍTÍME A NEMOCNICE HRAVĚ SVÝMI TĚLY PLNÍME!

ZA NEDODRŽOVÁNÍ NĚČEHO TREST... PROVINĚNÍ ... VINA ... SVĚDOMÍ NEČISTÉ ... A JINÉ VÝČITKY NáM HROZÍ ... JEDINEC, OVŠEM, NUTKÁNÍ I TAK MÁ VELIKÉ ... je vězněn, sám sebe uvrhl do zapomnění ZÁBAVAMI A HRAMI. Najednou se vzpírá ... UŽ MÁ DOST...

PODEZŘELÝM se stává ...pokud tlupu vědomě přerůst hodlá. Zakonzervované zvyklosti jen tak hned ze svých pařátů někoho nepustí.

PŘEŽVÝKAVEC ... PROBOUZEJÍCÍ SE JEDINEC ... VŠAK VÝHRUŽEK ANI BLAŽENOSTI NEDBÁ ... VYRÁŽÍ DO SVÉHO NITRA ... A SÁM ZA SEBE SE ŽIVOTA CHÁPE ... DÍVÁ SE NA SEBE ... A ROZUMÍ ... VÍ...

NEMŮŽE BÝT ON NĚKÝM JINÝM ŘÍZEN ... NEŽ SÁM SEBE ŘÍDIT JE POVINEN!