Kurz Závislosti

... TO MUSÍŠ VIDĚT .... VŠUDE KAM SE PODÍVÁŠ ... SAMÁ ZÁVISLOST ...
A JEDNA HEZČÍ JAK DRUHÁ ...

ABY SES ĎÁBLA V TĚLE ZBAVIL, ČLOVĚČE, ODVRHNI SVOU MYSL ... JEN TAK PROJDEŠ OTVOREM V ZÁCHODOVÉM PRKÉNKU SE SVOU ZÁVISLOSTÍ ...

Víte, že závislosti stojí v cestě vašemu uzdravení? JAKÉKOLI ZÁVISLOSTI? Ano, i ty, o kterých třeba nevíte, nebo si je neuvědomujete.

ŽIVOT OD JEDINCE POŽADUJE, ABY OBJEVIL SÁM SEBE ... JAKO ZDROJ NEKONEČNÉ INSPIRACE ...

  • NEPROBUZENÝ JEDINEC TVRDÍ, ŽE NENÍ ZÁVISLÝM ...
  • PROBUZENÝ JEDINEC JE NUCEN ODRÁŽET OD SEBE VŠECHNY ZÁVISLOSTI A ZOTROČENÍ...
  • PROBUZENÝ A VYLADĚNÝ JEDINEC O ŽÁDNÝCH ZÁVISLOTECH NIC NEVÍ ...

JSI JAKÝM JEDINCEM...?


SPOLÉHEJ POUZE A JEN NA SEBE ...

A DÍVEJ SE NA SVĚT SVÝMA OČIMA.

JEN NA MALOU CHVÍLI, PRO INSPIRACI, SE DÍVEJ Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU ...